O FIRMIE


„KOM-GAZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łosicach powstała w 1992 roku. Spółka prowadzi działalność o zasięgu lokalnym, głównie na terenie Miasta i Gminy Łosice a także na terenie Powiatu Łosickiego.
Zakres świadczonych przez „KOM-GAZ” usług jest szeroki i obejmuje głównie:

  • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • odbiór i wywóz nieczystości (odpadów) stałych i płynnych od osób i firm,
  • wytwarzanie i dostarczanie energii cieplnej do budynków,
  • usługi komunalne (między innymi: omiatanie dróg gminnych, posypywanie nawierzchni w okresie zimowym),
  • administrowanie zasobem mieszkaniowym Miasta i Gminy Łosice,
  • zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
  • wynajem lokali użytkowych,
  • serwis przydomowych oczyszczalni ścieków.

kom-gaz łosiceUsługi świadczone są głównie na rzecz mieszkańców oraz Urzędu Miasta i Gminy Łosice a także na rzecz mieszkańców pozostałych gmin Powiatu Łosickiego.
Biuro Spółki znajduje się w Łosicach przy ul.Białostockiej 37 i jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

kom-gaz łosice