KONTAKT


KOM-GAZ Sp.z o.o.
08-200 Łosice
ul.Białostocka 37
Tel/fax: 83 359-08-50
KRS: 0000199608, Kapitał Zakładowy 1 428 500 zł
NIP 537-000-12-76, REGON 030011180 zł

e-mail: sekretariat@komgaz.pl
www.komgaz.pl

komgaz kontakt


Numery telefonów:

Biuro obsługi klienta: tel. 83 359-08-50 w 27;

tel. 83 359-08-50 w 26 referat Wod-Kan

tel. 510-197-857 – kierownik Wod-Kan

Pokój nr 9 – kierownik Wod-Kan

Pokój nr 8 – referat Wod-Kan: faktury, umowy, gospodarka wodomierzowa, przydomowe oczyszczalnie ścieków.Mapa Polski Targeo
Powered by Targeo® | AutoMapa®