ŚMIECI I NIECZYSTOŚĆI PŁYNNE


Zakład Usług Komunalnych (ZUK) działający w Spółce „KOM-GAZ” prowadzi działalność usługową wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz wynajmu sprzętu ciężkiego dla zleceniodawców.

Zasięgiem swojej koncesjonowanej działalności obejmuje teren Miasta i Gminy Łosice oraz gmin ościennych tj.: Korczew, Huszlew, Olszanka oraz Stara Kornica.

Wywóz nieczystości płynnych

Oferujemy usługi asenizacyjne w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bez odpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Nieczystości płynne wywożone są na zrzut ścieków przy Oczyszczalni Ścieków w Łosicach ul. Białostocka 37.

Wysokość opłat za usługi asenizacyjne:

 • 1m³ – 20,88 zł brutto,
 • 1 km dojazdu do zleceniodawcy poza terenem miasta Łosice – 2,81 zł brutto.


kom-gaz łosice

Wywóz nieczystości stałych

Głównym zakresem działu ZUK jest zbiórka oraz wywóz odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łosice oraz gmin ościennych ( na podstawie zawartych umów). Odpady przekazywane są do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Woli Suchożebrskiej.

Spółka oferuje:

 • Dzierżawę kontenerów KP – 7 na odpady komunalne.
 • Wynajem taboru i sprzętu tj. koparki, ciągniki, samochód wywrotka.
 • Sprzedaż nowych pojemników do gromadzenia odpadów.
  W zależności od potrzeb klientów oferujemy pojemniki na odpady stałe
  o pojemności 120 L, 240 L, 1.100 L.
  Sprzedaż pojemników prowadzona jest w siedzibie naszej Spółki.


Zakład Usług Komunalnych Tel. (83) 357-27-18kom-gaz łosice