O Firmie

„KOM-GAZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łosicach powstała
w 1992 roku. Spółka prowadzi działalność o zasięgu lokalnym, głównie na terenie Miasta i Gminy Łosice a także na terenie Powiatu Łosickiego.
Zakres świadczonych przez „KOM-GAZ” usług jest szeroki i obejmuje głównie:


Usługi

Usługi świadczone są głównie na rzecz mieszkańców oraz Urzędu Miasta i Gminy Łosice a także na rzecz mieszkańców pozostałych gmin Powiatu Łosickiego.
Biuro Spółki znajduje się w Łosicach przy ul.Białostockiej 37 i jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.