Śmieci i nieczystości płynne

    Zakład Usług Komunalnych (ZUK) działający w Spółce „KOM-GAZ” prowadzi działalność usługową wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz wynajmu sprzętu ciężkiego dla zleceniodawców.

    Zasięgiem swojej koncesjonowanej działalności obejmuje teren Miasta i Gminy Łosice oraz gmin ościennych tj.: Korczew, Huszlew, Olszanka oraz Stara Kornica.

    Wywóz nieczystości płynnych

    Oferujemy usługi asenizacyjne w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Nieczystości płynne wywożone są na zrzut ścieków przy Oczyszczalni Ścieków w Łosicach ul. Białostocka 37.


Wysokość opłat za usługi asenizacyjne:

   

    Wywóz nieczystości stałych

Głównym zakresem działu ZUK jest zbiórka oraz wywóz odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łosice. Odpady przekazywane są do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Woli Suchożebrskiej.


Spółka oferuje:


Zakład Usług Komunalnych tel. (83) 357 27 18