#gaszynchallenge

KOM-GAZ Sp. z o.o. dziękuje za nominację Urzędowi Skarbowemu w Łosicach.
Nominujemy Koło Gospodyń Wiejskich w Patkowie, WOKAS, Łosicki Dom Kultury (Uniwersytet III Wieku im.Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Łosicach).
Życzymy powodzenia i zachęcamy do wpłat
www.siepomaga.pl