Ogłoszenie o przetargu

„Dostawa partiami opału do kotłowni osiedlowej zlokalizowanej przy ul.Sienkiewicza 6, 08-200 Łosice”